Nepoćudne lektire

Jako je zgodna ideja o izbacivanju nekih lektirnih naslova. Učenici će uživati samo u vedrim i optimističnim temama koje prikazuju lakoću življenja. Naravno, treba izbaciti i sva djela koja daju naslutiti da se negdje vodila i ljubav, jer takvo što navodi djecu na griješne misli. Čim zazvoni školsko zvono, uspaljeni bi mogli naskočiti jedni na druge. Bludno.
Tako, na primjer, ne bih morala tumačiti grčku mitologiju jer tamo se uzduž i poprijeko intimno druže sinovi s majkama, braća sa sestrama, ubija se zbog seksa bez reda i konca.
Učenici ne bi nikako trebali uzeti u ruke ni Homera. Pa tamo su preljubi i zavođenja na svakoj drugoj, a mornare velikog Odiseja zavode neke čudne nimfomanke, sirene spremne za psihopatološku obradu. Jadna se Penelopa brani od muškarčina koji se bore za mjesto u njezinu krevetu i to još k tome dok se ne zna pouzdano je li joj suprug živ ili nije.
Neću morati tumačiti ni Danteov pakao, jer su tamo negdje u nekom krugu zauvijek zarobljeni nevjenčani ljubavnici, koji su pritom, oslobodi Bože, vodili ljubav bez blagoslova. Boccaccio?! Pa kod njega razvratni preljubnici iskaču iz svega i svačega. Iz sanduka, iz kreveta, iza oltara, u samostanskim vrtovima namamljuju jadne i nevine djevjke, a bogami i staričice. I sve jedna nesretnija od druge. To odmah ukloniti iz knjižnica (taj naslov nitko nema doma iz predostrožnosti).
Zavodnica Mirandolina na svu sreću otvara oči i onima koji žene vole i onima koji o njima misle loše. Bezobraznica jedna! Čemu ona našu djecu uči?! Em krčmarica, em zavodnica.
Preskačem brojne naslove (iako zaslužuju biti spomenutima), ali ne da mi mira najljepše ljubavno pismo u svjetskoj književnosti, ono Tatjanino, u kojem mladenački ludo nudi zavodniku Onjeginu sve pa čak i svoje tijelo. PIsmo, u stvari, uopće nije najljepše nego najvulgarnije, ne?
A tek najnježnija i najčišća duša Dostojevskog – Sonječka Marmeladova, koja prodaje svoje tijelo kako bi prehranila obitelj! Sad sam već u strahu da će se djevojčice, svjesne teške naše stvarnosti, masovno uputiti na ulice i ohrabrene književnim likom vedro početi zarađivati za struju. Tolstoja na galge! Što bi djeca čitala o tamo nekoj razmaženoj Ani i Vronskom. To je tek pravi nemoral.
Posebna napomena: Nabokova niti ne spomenuti!!!!
Treba ukloniti i Glembajeve. Pa što ćemo s tom vražjom barunicom, s rečenicama iz kojih se mogu iščitati svi njezini ljubavnici? Marinković i Glorija? Ma dajte, molim vas. Kako bi se to u crkvi moglo događati? Zaluđeni svećenik? Nemoguće.
Svakako bi od dječjih očiju trebalo skriti i rodne listove. Iz njih se evidentno može vidjeti da su njihovi roditelji barem jednom vodili ljubav. Mnogi od njih nevjenčani! Užas!
A optimizam? A životna vedrina? Uh, tu tek ima naslova koje svakako treba ukloniti. Kakve kuće lutaka, kakvi bakrači! Pa žena treba lijepo ostati i uživati u svojoj ulozi. Što ima razmišljati o sebi, o tamo nekom tupavom nezadovoljstvu, a doma joj lijepo sjedi dobar i pošten suprug, otac njezine djece.
Camusa, na primjer, odmah zabraniti. Sartrea zapaliti istog trena. Kafku ni spomenuti. Hemingwaya i besmislenu borbu starca potpoiti duboko, što dublje. Pa mogao je lijepo podići mirovinu, otići na ribarnicu i veselo kupiti sabljarku. Nasu modernu ni spomenuti. Pa tamo neki učitelji polude od životne muke. ZABRANITI ODMAH!
Slamnig i Barbara, kao fol neki brod. Mihalić i njegova prevara s Verom dok pada kiša. Pa, čovječe, treba jednostavno i brzo nešto poduzeti. Takva djela kvare naše mlade. Ma kakvim djelima?! Nedjela su to, nedjela.
Naravno! Moramo krenuti polako i oprezno da ne bi bilo napadno! E, da. Treba obratiti pažnju i na Malog princa. Malo mi je sumnjiva ta njegova ljubav prema ruži. O ovci neću ni govoriti!

Oglasi

One Bite at Time or How it all Began

an-apple-of-knowledge

As a teacher with more than thirty years in the classroom, it’s hard to say when the desire for change and for a different approach began to emerge. I think I spent only my first couple of years teaching in an established, conventional fashion, but very soon I found myself researching and learning by trial and error. I’ve always tried to do my lectures differently, to make them interesting and fun to encourage the students to be more active and creative. I was sure, and I still am, that my students best acquire new skills and competences when they, once armed with basic knowledge and skills, engage in research, co-operation and sharing personal experiences. I have come across difficulties, a lack of understanding in my environment, from colleagues. Sometimes it seems that understanding and joy come only from my students. We spent time in libraries, went to shows and exhibitions; the students interviewed writers, actors, made posters (which now seem funny and old-fashioned), held lectures and – learned from each other. And then, in an ordinary vocational school, there were more and more students who, to everyone’s surprise, achieved great success in my subject (Croatian language and world literature) and excellent scores at school and national competitions. “You are so lucky to have such smart students in your class”, my colleagues used to say at first, but very soon the success become something normal and expected, taken for granted. Nobody was particularly interested in how those results were achieved.

AND THEN…

eTWINNING

And then, after twenty-five years of searching, I heard of “something new” – eTwinning, http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm the Community for Schools in Europe, free and safe European platform for teachers, through which they can connect, exchange ideas and develop cooperation through projects. Since I’m more eTwinning naslovnicathan familiar with the computer for about twenty years, venturing into work via the Web wasn’t a problem for me. (I should mention that even now my younger colleagues wonder how someone ‘at my age’ knows how to send an e-mail). Finally I found myself in an environment where other people, other teachers, understood my needs, thoughts and work. Thanks to Arjana Blazic, Suzana Delic, Lidija Kralj, Natasha Ljubic-Klemse, Rue Baptista, Anne Gilleran, Bart Verswijvel and many other teachers, my world of teaching finally got the right support and purpose, a confirmation that the years of searching and effort were not meaningless. I was no longer alone. Participating in courses, practical work through exercises, the exchange of experiences and learning, learning, learning. I fell in love with Glogster, Padlet, Popplet, Prezi, TeachMeets…  I was exploring, practicing, at first by myself and then with my students. We joined projects together with students and teachers from other European countries and soon we were practicing a classroom without walls and learning without borders. etwinn  My eTwinning certificates IMG_6388  … and a little bit of Microsoft

Through a number of courses organized by eTwinning, I learned a lot about the use of Web 2.0 tools, the “flipped classrooms,” a different, new approach to pupils, in the manner of 21st century teachers. I continued to participate in a variety courses, teaching, researching, trying out different approaches in order to optimize the teaching-learning environment.

EUROPEAN SCHOOLNET ACADEMY

Soon I discovered the European Schoolnet Academy, http://www.europeanscESA NASLhoolnetacademy.eu, a platform where teachers can learn about innovations in schools and classrooms through online courses providing professional development for teachers in primary and secondary schools. The courses on this platform are completely free, which certainly means a lot, as our teachers’ salaries often aren’t enough to cover the additional costs. They offer an introduction to the key concepts and ideas that are relevant to the development of teaching practices and provide an opportunity to talk about new ideas.

During 2014 I completed, among others:ESA

 • Future Classroom Scenarios
 • Competence for 21st Century Schools
 • Games in Schools
 • How to Teach Computing – An Introduction to Concepts, Tools and Resources for Secondary Teachers
 • Creative use of Tablets in Schools
 • Games in Schools – 2nd Round

EDMODO

And then one day (nEdmodo newo coincidence!) appeared Edmodo. https://www.edmodo.com. I use Edmodo to work with students in the classroom and outside of it, to form groups, to exchange materials with other communities and grade quizzes. Edmodo became my new source for better education. The parents also liked Edmodo, but were having some difficulties because not all of them speak English

EDMODO JA

Then, all of a sudden, something of a miracle happened – Mrs. Vigil sent us a proposal to translate Edmodo to Croatian. With my colleagues, mrs. Darija Dasović-Rakijašić and mr. Tomislav Negulic, I responded to Mrs. Alyssa Vigil’s proposal. Very soon, the Croatian translation took second place (with English taking first) on the OneSky translation list with 100% translated material. What a day! Working together, very hard but with joy, we invested many hours in enabling Edmodo to “speak Croatian”.

edmodo_ambassador  I became Edmodo Ambassador! What a pleasure!

EDMODO SPOTLIGHT spotlightThen appeared Edmodo SPOTLIGHT, https://spotlight.edmodo.com, another way of exchanging material, data sources. My teaching world had become even richer. In a few years I will have retired. Yes, today I am an ‘old’ teacher, but I’m still learning and I still have dreams. spotllight jaspot Few of my uploaded Spotlight materials

One of those dreams is not to hear my younger colleagues saying – “What’s the point?” but, instead –“Show me!” michelangelo Nastavi čitati One Bite at Time or How it all Began

GRIZ PO GRIZ ILI KAKO JE SVE POČELO

an-apple-of-knowledge

GRIZ PO GRIZ

Kao nastavnici koja je u razredu više od trideset godina, teško mi je odrediti trenutak kad se počela pojavljivati želja za promjenom, za drugačijim pristupom. Čini mi se kao da sam samo prvu godinu ili dvije poučavala po nekom ustaljenom obrascu, a sve kasnije bilo je istraživanje, učenje, metoda pokušaja i promašaja. Oduvijek sam nastojala nastavu učiniti drugačijom, zanimljivijom, a učenike potaknuti na razmišljanje, veću aktivnost, zainteresiranost. Bila sam uvjerena, a to sam i danas, da učenici nove vještine i kompetencije najbolje usvajaju kad se oboružani osnovnim znanjima sami upuste u istraživanje, u suradnju i dijeljenje osobnih iskustava. Nailazila sam na poteškoće, na nerazumijevanje okoline, kolega. Činilo se da uživaju i shvaćaju samo  moji učenici. Družili smo se po knjižnicama, odlazili na predstave i izložbe, učenici su intervjuirali pisce, glumce, izrađivali danas smiješne plakate, držali predavanja i – poučavali jedni druge. U jednoj su se sasvim običnoj strukovnoj školi sve češće pojavljivali učenici koji su, začudo, postizali sjajan školski uspjeh iz predmeta koji predajem (materinji jezik i književnost) i odlične rezultate na školskim i državnim natjecanjima. „Jednostavno imaš sreću što su ti se u razredu pojavili upravo dobri učenici“, govorilo se u početku, a kasnije su se uspjesi jednostavno podrazumijevali. Nikoga nije osobito zanimalo kako se do rezultata došlo.

I TADA …

I tada, nakon punih dvadeset i pet godina traženja, čula sam za „nešto novo“, za eTwinning, the Community for Schools in Europe,  http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm,  besplatnu i sigurnu europsku platformu za nastavnike, putem koje se mogu povezivati i razvijati suradnju kroz zajedničke projekte i razmjenjivati ideje. S obzirom da sam s računalima već dvadesetak godina na “ti”, uključivanje i mrežni rad nije mi bio problem. (Moram spomenuti da se čak i danas nerijetko dogodi da se moji mlađi kolege čude kako netko “u mojim godinama” zna poslati mail.) eTwinning naslovnicaKonačno sam se našla u okruženju koje je razumjelo moje potrebe, razmišljanja i rad. Zahvaljujući Arjani Blažić, Suzani Delić, Lidiji Kralj, Nataši Ljubić-Klemše, Rue Baptista, Anne Gilleran, Bartu Verswijvelu i mnogim drugim nastavnicima,  moj je učiteljski svijet konačno dobio pravu podršku i smisao, potvrdu da moje dugogodišnje traganje i uloženi trud nisu bili uzaludni. Više nisam bila sama. Sudjelovanje u tečajevima, praktičan rad kroz vježbe, razmjenjivanje iskustava i učenje, učenje, učenje. Zaljubila sam se u Glogster, Padlet, Popplet … Učila sam, proučavala, vježbala prvo sama, a zatim primjenjivala i koristila s učenicima. Uključili smo se u projekte zajedno učenicima i nastavnicima iz drugih europskih zemalja i ubrzo krenuli u učionicu bez zidova i na učenje bez granica. Twitali smo, skajpali, istraživali, primjenjivali usvojeno. S drugim sam nastavnicima razmjenjivala iskustva, uspjehe i neuspjehe. Na brojnim tečajevima organiziranim na eTwinningu, naučila sam mnogo o uporabi Web 2.0 alata, o „izvrnutim učionicama“, o drugačijem, novom pristupu učenicima, o radu nastavnika 21.stoljeća. Uporno sam sudjelovala na većini tečajeva, učila, istraživala, iskušavala što će najviše odgovarati mojim učenicima i pristupu radu i poučavanju. IMG_6389  eTwinning tečajevi IMG_6388 I učenje zahvaljujući Microsoftu! Najveća su mi podrška bili upravo moji učenici, koji su se rado i hrabro upuštali u izazove koje sam pred njih postavljala. Rado priznaju da alate koje smo koristili za učenje koriste i u svojim svakodnevnim aktivnostima.

EUROPEAN SCHOOLNET ACADEMY

ESA NASL

Ubrzo sam otkrila i European Schoolnet Academy, http://www.europeanschoolnetacademy.eu , platformu na kojoj učitelj može naučiti o inovacijama u školi i učionici putem online tečajeva stručnog usavršavanja za nastavnike u osnovnim i srednjim školama. Tečajevi su  na ovoj platformi  potpuno besplatni, što svakako puno znači, jer naše učiteljske plaće često ne mogu pokriti dodatne troškove. Nude uvod u ključne koncepte i ideje koje su relevantne za razvoj nastavne prakse i pružaju priliku za razgovor o novim idejama. Tijekom 2014. godine završila sam nekoliko tečajeva:ESA

 • Future Classroom Scenarios
 • Competence for 21st Century Schools
 • Games in Schools
 • How to Teach Computing – An Introduction to Concepts, Tools and Resources for Secondary Teachers
 • Creative use of Tablets in Schools
 • Games in Schools – 2nd Round

EDMODO

Edmodo new

I tada se jednog dana (nema slučajnosti!) pojavio i Edmodo. https://www.edmodo.com . Koristila sam Edmodo u radu s učenicima u razredu i izvan njega, formirala grupe, razmjenjivala materijale, ocjenjivala testove. Roditeljima se također svidio Edmodo, no teško su pratili događanja s obzorom da nisu dovoljno ovladali engleskim jezikom. EDMODO JA Uskoro se dogodilo „malo čudo“ – s kolegicom Darijom Dasović-Rakijašić i kolegom Tomislavom Negulićem sam se na poziv gospođe Alysse Vigil uhvatila u koštac s prevođenjem Edmoda na hrvatski jezik. Uskoro se na prevoditeljskoj platformi OneSky, koju je Edmodo odabrao kao alat za prevođenje, hrvatski jezik našao odmah za engleskim, sa 100% prevedenog materijala. Zajednički rad, veliki trud ali i veselje, brojni uloženi sati omogućili su da Edmodo „progovori hrvatskim jezikom“.

Edmodo SPOTLIGHT

spotlight
Naslovna stranica Edmodo Spotlighta

Tada se pojavio i Edmodo SPOTLIGHT, https://spotlight.edmodo.com , još jedan način razmjenjivanja materijala, izvora, podataka. Moj je učiteljski svijet postao još bogatiji. spotllight ja     spot

Nekoliko mojih materijala na Edmodo Spotlightu

Za nekoliko godina odlazim u mirovinu. Da, danas sam „stara“ profesorica, no još uvijek učim i još uvijek sanjam. Jedan od snova je i da mi netko od mlađih kolegica i kolega umjesto „kako ti se da?“ kaže – pokaži mi!

michelangelo

eTwinning projekt TASTE OF EUROPE

S partnerskom školom iz Italije započela sam novi eTwinning projekt – TASTE OF EUROPE, sights, sounds, colours and scents.
Pridružile su nam se i škole iz Turske, Litve, Slovačke, Bugarske.
Surađujemo preko Twinspacea, komuniciramo preko Skypea… Stvaramo zajedničke e-novine o ljepotama, mirisima, bojama i okusima naših zemalja.Predstavljamo svoje škole i domovine na najljepši mogući način.